Vítám vás na stránkách soukromého klubu pro všechny, které baví šít, vyšívat, prošívat, aplikovat nebo se to chtějí naučit.


Pokud se chcete aktivně podílet na životě a aktivitách naší komunity, je potřeba učinit jeden jediný krok a tou je registrace. Neplynou vám z ní žádné povinnosti ani závazky, kromě respektování níže vypsaných pravidel. Po vaší úspěšné registraci, proběhne ještě její schválení z mé strany.

 

Předem se omlouvám, jestli nebude provedena obratem, ale určitě pochopíte, že není v silách jedné ženské sedět u PC celý den. Já vám oplátkou můžu slíbit příjemné prostředí, přátelskou atmosféru, sem tam nějaký free návod,  společnou výměnnou akci, možnost vkládání fotek, psaní komentářů, článků, blogů a doufám, že i spoustu zábavy mezi parťačkami, z nichž některé možná znáte.

Na závěr bych chtěla ještě navrhnout jedno pravidlo. Pokud se mnou budete souhlasit, byla bych ráda, kdybychom si v klubu mohly tykat. Připadá mi to bližší a příjemnější. Nenutím, jen navrhuji. Pokud je někdo proti, budu ráda, když napíše. Chápu a respektuji, že to pro někoho nemusí být příjemné.

 

Já jsem pro nově příchozí Míla nebo chcete-li IRMI a ještě jednou vás vítám v našem společném  novém šicím koutku.

 


 

Pravidla pro užívání prostoru IRMIKLUB.cz

 

Provozovatel klubu neodpovídá za případy, kdy se prokáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel Irmiklub.cz identitu členů neprověřuje.

Bez výslovného souhlasu provozovatele není povoleno vkládat příspěvky, které slouží k propagaci vlastních nebo cizích komerčních aktivit.

Se souhlasem provozovatele lze zveřejnit pozvánky na akce související s obsahem tohoto webu (výstavy, charitativní šití apod.) nebo soukromý prodej (např. šicího stroje, časopisů apod.)

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat text nebo fotografii porušující tato pravidla. Při opakovaném porušení může být uživatel bez náhrady vyloučen z klubu.

V případě zakoupení kurzu nebo návodu je uživatel vpuštěn do skupiny po úplném zaplacení částky, která je za kurz požadována.

V případě reklamace kurzu bude účastníkovi vrácena poměrná část. Tzn. Bude mu vrácena částka pouze za dosud nezveřejněné návody.

Je výslovně zakázáno bez souhlasu autora a provozovatele webu IRMIKLUB.cz vytvářet jakékoliv další publikace, přetištění nebo distribuci jakéhokoliv mateiálu nebo části materiálu povahy textové nebo obrazové a to včetně šíření porstřednictvím elektronické pošty SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materilálů nebo jiejich částí do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoliv databázích. Výrobky vzniklé na základě publikovaných střihů, návodů nebo postupů lze užít pro komerční účely pouze v malosériové hand-made výrobě za podmínky uvedení původce střihu www.irmi.cz

Provozovatel klubu je oprávněn změnit podmínky užívání Irmiklubu.cz a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Pravidel klubu pokaždé, když použije stránky IRMIKLUB.cz. Neakceptuje-li uživatel změny pravidel užívání , nemá právo klub užívat.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní  ujednání s uživateli, kteří nedodržují podmínky užívání, nechtějí řešit problémové situace s ostatními uživateli nebo s provozovatelem .  Ten si si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s tímto uživatelem a to i bez udání důvodu.

Za veškeré komentáře, příspěvky, fotografie a zveřejněné texty uživatelů na stránkách IRMIKLUB.cz nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

Uživatelé jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.

 

Obsah návodů je chráněn autorským zákonem dle mezinárodních ujednání a je určen výhradně pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu nebo části materiálu povahy textové nebo obrazové a to včetně šíření protřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců  či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Výrobky vzniklé na základě publikovaných střihů a postupů lze užít pro komerční účely pouze v malosériové hand-made výrobě za podmínky uvedení původce střihu nebo návodu: www.irmi.cz

 

Pravidla užívání fotogalerie IRMIKLUB.cz

 

Fotogalerie nabízí vkládání, úpravu, komentování nahrávaných fotografií.

Sekci fotogalerie mohou využívat všechny řádně zaregistrované členky, které chtějí prezentovat a propagovat svoji tvorbu zhotovenou na základě návodů a kurzu irmi.cz.

Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že do fotogalerie umístí pouze obsah jehož je autorem nebo je vlastníkem autorských práv a prohlašuje, že umístěním obsahu do fotogalerie nebudou nijak dotčena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah, který by porušoval Pravidla užívání fotogalerie nebo jinak porušoval obecně závazné právní předpisy.

Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za možnou ztrátu dat uživatelů a nenese žádnou odpovědnost za komentáře, příspěvky a fotografie ostatních uživatelů.

Uživatel poskytuje umístěním fotografií do fotogalerie souhlas k užití fotografií k propagování aktivit Irmiklubu.cz

 

 

Kontakt:
Miloslava Šípková

Bystročice 8

779 00

 

info@irmi.cz

www.irmi.cz